Mайчина грижа днес

На 17 ноември 1992 година жени от габровското общество и бивши членове на дружеството подписват Учредителен протокол за възстановяване на Женско благотворително дружество "Майчина грижа”. Днес дружество "Майчина грижа" съществува, развива активна дейност и взема участие в различни обществени мероприятия. Основните цели на Сдружението съгласно приетия Устав са:
1. Подпомагане на физически лица в неравностойно социално положение и подпомагане на обществени организации, имащи за цел подпомагане на физически лица в неравностойно положение.
2. Подпомагане на даровити деца за участие в национални и международни конкурси и осигуряване на стипендии.
3. Утвърждаване на Сдружението като притегателен център за културно и духовно общуване в региона.

През 1994 г. е възстановен фондът на името на хаджи Радка Семова, от който са връчвани награди и дипломи всяка година на една абитуриентка от Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн (фондът е действащ до закриването на гимназията). През 1995 г. е учреден фонд на името на Стефана Богдан Генчева за подпомагане на даровити деца от различни области на науката и изкуствата. Подпомогнатите деца са се представяли достойно и са се завръщали с медали и отличия, получени от българските градове Благоевград, Русе, Варна и Шумен, а също и от чужбина - Португалия, Австралия, САЩ и Индонезия. През 2002 г. е основан дарителският фонд "Д-р Тота Венкова" по повод 150-та годишнина от рождението на първата българска лекарка, и първа стипендиантка на Дружество "Майчина грижа". Същата година е обявен и втори фонд на нейно име за набиране на средства за Акушеро-гинекологичното отделение към МБАЛ "Д-р Тота Венкова". Създадени са още фонд "Д-р Тота Венкова - възрожденката" и "Д-р Тота Венкова - лечителката". Връчва се награда на първото родено дете в Деня на родилната помощ - 21 януари. Така както са правили предшествениците от дружеството, така от 2002 г. е възстановено храненето на бедни деца и сираци. "Сдружение за подпомагане на град Габрово", от побратимения град Тун - Швейцария, съвместно с Дружество "Майчина грижа" организират хранене на по 20 деца от Габровските училища в периода 01 декември до 30 април. Дружество "Майчина грижа" е вземало активно участие във всички благотворителни акции на Община Габрово. Първи вземат участие в учредяване на Фондация "Обществен дарителски фонд". През годините е оказвана помощ при закупуване на лекарства и лечение на нуждаещи се инвалиди, самотни стари хора. По случай големите християнски празници правят посещения на детски градини и Домовете за стари хора. Дружеството води "Златна книга", в която се записват всички инициативи на дружеството, въведена от почетната председателка г-жа Мария Семерджиева.
Председателки на възстановеното Дружество "Майчина грижа":
1992 - 1993 Събка Карагьозова
1994 - 1995 Мария Семерджиева
1996 Ганка Шиварова
1997 - 2000 Мария Семерджиева
2001 Димка Петрова Стоева
2002 - 2021 Ганка Шиварова.
От 2021 г. начело на дружеството е г-жа Стефка Василева, а г-жа Шиварова единодушно е избрана за почетен председател на „Майчина грижа”.